image004Jak co roku, we wrześniu, rozpoczyna się wielkie sprzątanie świata. 20 września b.r. uczniowie Szkoły Podstawowej przy silnym wsparciu klas II i III gimnazjum,  zaopatrzeni w rękawice i worki ruszyli sprzątać okolice Chwaliszewa.

 

image0047 września 2017 r. na krotoszyńskim rynku odbył się piknik ekologiczny. Udział w nim również wzięli uczniowie klasy IV i V naszej szkoły.

image004Narodowe Czytanie to prowadzona od 2012 roku ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.

 

4 września społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego rozpoczęła rok szkolny 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

image035Wychowanie ekologiczne należy rozpocząć od najmłodszych lat, dlatego przedszkolaki i uczniowie klas  I-III obchodziły, jak co roku - święto Ziemi, naszej planety. Dzieci przedstawiły różne scenki inscenizacyjne, zaśpiewały piosenki i rozwiązywały zagadki, które utrwalały ich wiedzę na temat ochrony środowiska. Na zakończenie złożyły ślubowanie „Młodego Ekologa”

pedagog8