Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 

1.  7.45 – 8.30
2.  8.35 – 9.20
3.  9.30 – 10.15
4.  10.30 – 11.15
5.  11.25 – 12. 10
6.  12.15 – 13.00
7.  13.15 – 14.00
8.  14.10 – 14.55