KLASA III gim  

Język polski klasa III gim

Matematyka klasa III gim   

Język angielski klasa III gim  

Język niemiecki klasa III gim 

Historia klasa III gim

WOS klasa III gim

Geografia klasa III gim 

Biologia klasa III gim

Chemia klasa III gim

Fizyka klasa III gim

EDB

Informatyka klasy II-III gim

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Religia klasy IV sp - III gim

KLASA II gim

Język polski klasa II gim

Matematyka klasa II gim

Język angielski klasa II gim

Język niemiecki klasa II gim 

Historia klasa II gim

Geografia klasa II gim

Zajęcia techniczne

Biologia klasa II gim

Chemia klasa II gim

Fizyka klasa II gim

Informatyka klasy II-III gim

Wychowanie fizyczne

Religia klasy IV sp - III gim

KLASA VII sp

Język polski klasa VII sp                                                 

Matematyka klasa VII sp

Język angielski klasa VII sp

Język niemiecki klasa VII sp

Historia klasa VII sp

Geografia klasa VII sp

Biologia klasa VII sp

Chemia klasa VII sp

Fizyka klasa VII sp

Informatyka klasa VII sp

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Religia klasy IV sp - III gim

KLASA VI sp

Język polski klasa VI sp

Język niemiecki klasa VI sp

Historia klasa VI sp

Matematyka klasa VI sp

Zajęcia komputerowe klasy V-VI sp

Plastyka

Zajęcia techniczne

Przyroda klasy IV-VI

Wychowanie fizyczne

Religia klasy IV sp - III gim

KLASA V sp

Język polski klasa V sp

Język niemiecki klasa V sp

Historia klasa V sp

Matematyka klasa V sp

Zajęcia komputerowe klasy V-VI sp

Plastyka

Zajęcia techniczne

Przyroda klasy IV-VI

Wychowanie fizyczne

Religia klasy IV sp - III gim

KLASA IV sp

Język polski klasa IV sp

Język angielski klasa IV sp

Historia klasa IV sp

Matematyka klasa IV sp

Informatyka klasa IV sp

Plastyka

Zajęcia techniczne

Przyroda klasy IV-VI

Wychowanie fizyczne

Religia klasy IV sp - III gim

KLASA III sp

Język angielski klasa III sp

Religia klasa III sp

Zajęcia komputerowe klasy II-III sp

KLASA II sp

Język angielski klasa II sp

Religia klasa II sp

Zajęcia komputerowe klasy II-III sp

KLASA I sp

Język angielski klasa I sp

Religia klasa I sp