1Dzień Edukacji Narodowej – to jedno z najpiękniejszych świąt polskiej oświaty. Z tej okazji 13 października br. w naszej szkole odbyła się akademia przygotowana przez klasę czwartą i siódmą

pod bacznym okiem pań: Lucyny Felczak i Alicji Grzywaczewskiej. Uczniowie w krótkim wierszyku lub piosence wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie.

W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły dyrektor placówki pani Beata Parzonka. Serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów oraz nauczycieli emerytowanych.
W swoim przemówieniu pani dyrektor zaznaczyła, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie oraz nagrodziła tych nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się szczególnie.

Słowa podziękowania wraz z życzeniami, skierowane do nauczycieli padły również z ust Przewodniczącej Rady Rodziców pani Sabiny Krzyżanowskiej, która w imieniu rodziców i Samorządu Uczniowskiego zaprosiła Grono Pedagogiczne oraz zaproszonych gości na słodki poczęstunek.

W tym szczególnym dniu odbyło się również ślubowanie nowego Samorządu Uczniowskiego w składzie przewodniczący Artur Gąbka, zastępca Patrycja Krawiec oraz skarbnik Julia Marszałek.

 

 

Święto Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – to jedno z najpiękniejszych świąt polskiej oświaty. Z tej okazji 13 października br. w naszej szkole odbyła się akademia przygotowana przez klasę czwartą i siódmą pod bacznym okiem pań: Lucyny Felczak i Alicji Grzywaczewskiej. Uczniowie w krótkim wierszyku lub piosence wyrazili swoim nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie.

W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły dyrektor placówki pani Beata Parzonka. Serdecznie powitała nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów oraz nauczycieli emerytowanych.
W swoim przemówieniu pani dyrektor zaznaczyła, że wszyscy, którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie
oraz nagrodziła tych nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się szczególnie.

Słowa podziękowania wraz z życzeniami, skierowane do nauczycieli padły również z ust Przewodniczącej Rady Rodziców pani Sabiny Krzyżanowskiej, która w imieniu rodziców i Samorządu Uczniowskiego zaprosiła Grono Pedagogiczne oraz zaproszonych gości na słodki poczęstunek.

W tym szczególnym dniu odbyło się również ślubowanie nowego Samorządu Uczniowskiego w składzie przewodniczący Artur Gąbka, zastępca Patrycja Krawiec oraz skarbnik Julia Marszałek.