image006Mistrz językowej grzeczności wybrany!

Promowanie grzeczności, kultury osobistej i kultury słowa jest wymogiem stawianym szkole. Jak skutecznie oddziaływać na ucznia? Jak w oryginalny sposób uzupełnić proces nauczania w elementy wychowania językowego?

 

W chwaliszewskiej szkole przeprowadzono w ramach Dnia Kultury Języka szkolny konkurs „Znam językowe zasady savoir-vivre”. Zmagania dotyczyły kultury języka polskiego, poprawnych związków frazeologicznych, poprawy najczęściej popełnianych błędów językowych.

Podczas krótkiego apelu podsumowującego Dzień Kultury Języka Polskiego zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad.

Tytuł Mistrza Językowego Savoir –Vivre otrzymała Patrycja Krawiec uczennica klasy siódmej. Miejsce II Adrian Szulc i miejsce III Weronika Polak.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przekazywaniu zasad językowej grzeczności!