image006„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania przyrody. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie rokrocznie dokłada cegiełkę w propagowaniu powyższych idei wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

 W tym celu, w ramach projektu „Nie ma śmieci, są surowce” przeprowadzone zostały liczne akcje szerzące wiedzę oraz rozwijające zainteresowanie tematem ekologii.

Jednakże czym byłoby wielkie święto (a „Sprzątanie” niewątpliwie można za święto poczytać) bez licznych konkursów? Toteż chwaliszewskiej edycji tegoż przedsięwzięcia towarzyszyły zmagania konkursowe na najpiękniejszą torbę oraz biżuterię ekologiczną wykonaną z surowców wtórnych. Ponadto odbył się konkurs na  rymowankę o tematyce ekologicznej.
Finał projektu miał miejsce 24 października 2017r. W tym dniu podsumowano zrealizowane działania i ogłoszono wyniki konkursów. Wszystkie zadania realizowane były we współpracy z RCEE w Krotoszynie . Projekt zaś był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Po raz kolejny Chwaliszew czynnie wykazał, że aby zmienić świat, trzeba zacząć od zmiany własnego sposobu myślenia. Poprzez prowadzenie akcji edukujących dzieci
i młodzież, zaszczepiamy w ich umysłach wiedzę jak bardzo istotne jest dla nas dbanie
o naszą planetę, a przez zajęcia terenowe, dajemy im możliwość poczucia tego na własnej skórze. Świat, jaki ujrzymy jutro, zależy od tego, co zrobimy dla niego dzisiaj.