REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 •  Organizator
 1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie.
 • Cele konkursu
 1. Upamiętnienie 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Rozwijanie postaw patriotycznych.
 3. Zachęcanie uczniów do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Uświadomienie uczestnikom znaczenia wydarzeń z 1918 roku dla losów narodu polskiego.
 5. Budzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy na temat ziem polskich XIX/XX wieku.
 6. Przybliżenie wiedzy o osobach zasłużonych dla naszej Ojczyzny.
 7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 8. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.
 9. Promocja szkoły w środowisku.

. Adresaci konkursu

 1. Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną kierowany jest do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie.
 • Sposób przeprowadzenia konkursu
 1. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej.
 2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 3. Temat prezentacji powinien stanowić realizację zagadnienia „Droga do niepodległości”.
 4. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i dostarczone do p. Małgorzaty Łazarskiej do dnia 31 października 2018 r.
 5. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub innym nośniku (np.: pendrive lub dysk zewnętrzny) z metryczką na której umieszczane są imię i nazwisko ucznia, klasa. Innym sposobem dostarczenia prac jest możliwość wysłania e-mailem na adres szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie PowerPoint.
 2. Prezentacja powinna zawierać co najmniej 10 slajdów. Treść powinna być zilustrowana odpowiednimi zdjęciami, rysunkami, rycinami.
 3. Pierwszy slajd powinien zawierać: tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora, klasa.
 4. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www).
 5. Prace zgłoszone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 listopada 2018 r. podczas wieczornicy .
 • Kryteria oceniania
 1. Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
 2. Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
 3. Poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa.
 4. Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
 5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 6. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
 7. Walory edukacyjne i popularyzatorskie.
 8. Ogólne wrażenie estetyczne.
 • Nagrody
 1. Laureaci I – III miejsca otrzymują nagrody.
 2. Przewidziane są również wyróżnienia.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.
 4. Prace nagrodzone i wyróżnione będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, zaprezentowane na wieczornicy, a ich autorzy otrzymają oceny celujące z informatyki/zajęć komputerowych.
 • Skład komisji konkursowej
 1. Małgorzata Łazarska – przewodniczący
 2. Andrzej Chojnicki
 3. Lucyna Radojewska-Felczak
 4. Monika Frukowska

Zachęcamy i zapraszamy do udziału.