image047

We wrześniu 2018 roku cała społeczność Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie włączyła się w akcję „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Jej celem było zwrócenie uwagi uczniów na ważną kwestię umiejętności segregacji odpady oraz ochronę środowiska.

Akcję rozpoczęto zaangażowaniem uczniów w sprzątanie najbliższej okolicy: teren wokół szkoły, główne ulice wsi, teren sportowy. Rozdano worki oraz rękawiczki i wyznaczono każdej klasie teren do działań. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem w powierzone zadanie. W ten sposób zostały uświadomione jak ważna jest czystość w ich najbliższym otoczeniu.

Następnym krokiem było wykonanie wystawy dotyczącej ochrony środowiska oraz umiejętnego wykorzystywania zasobów wtórnych. Dzięki niej uczniowie mogli utrwalić sobie omawiany problem.

Na godzinach wychowawczych w klasach zostały poruszone ważne kwestie dotyczące recyklingu i segregacji odpadów.

Całą akcję zakończyły konkursy pod tytułem „EKO BUKIET” I „EKO POJAZD”. Ich tematyką było wykorzystanie surowców wtórnych w pracach plastycznych. Uczniowie dzięki nim mogli wykazać się kreatywnością, pomysłowością oraz wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Prace najbardziej trafiające w sedno tematu zostały nagrodzone.

Akcja została przyjęta przez uczniów bardzo entuzjastycznie. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością.